حضور نمایندگان موسسه بین المللی دیدبان عدالت در کارگاه آموزشی و کاربردی حقوق بشر

کارگاه تخصصی حقوق بشر با حضور نمایندگان موسسه، فعالان و دانشجویان حقوق و علوم سیاسی در روزهای دوم، نهم و شانزدهم اردیبهشت ماه در کانون مطالعات بین المللی و فرهنگی دانشگاه تهران برگزار گردید.

دکتر مصطفی اعلایی، مدیر کل حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه سخنران این کارگاه بودند که طی سه پنل تخصصی به تبیین 4 محور اساسی در حوزه حقوق بشر با عناوین حاکمیت، عدم مداخله و حقوق بشر؛ مسئولیت بین المللی دولت؛ حقوق اقلیت ها و حقوق زنان پرداختند.

وی با بیان اینکه اصل حاکمیت همچنان زیربنای حقوق و روابط بین الملل می باشد به بیان مسئولیت بین المللی دولت پرداخت و پیشینه این بحث را مورد کنکاش قرار داد. ایشان با بیان نظریات مهم مطروحه در این باره همچون نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی و همچنین نظریه خطر یا مسئولیت عینی به بحث و گفتگو پیرامون مبانی و ابعاد اصلی نهاد مسئولیت بین المللی دولت پرداختند.

بررسی ابعاد و زوایای اسلام ستیزی و اسلام هراسی در عرصه بین المللی و پیامدها و بایسته های مقابله با آن مبحث دیگری بود که در این کارگاه به بحث و گفتگو گذاشته شد که در تبیین آن به ساختار مفهومی و اشکال نظری، ابزارها و مظاهر عملی و پیامدهای آن به طور مبسوط اشاره شد.

همچنین حقوق اقلیت ها و حقوق زنان به عنوان جزئی از حقوق انسانی و حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفت.

کارگاه تخصصی حقوق بشر با طرح این مباحث و نیز پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان، پس از برگزاری سه پنل تخصصی در کانون مطالعات بین المللی و فرهنگی دانشگاه تهران به کار خود خاتمه داد.