آخرین رویدادها

بیانیه انجمن بین المللی دیدبان عدالت به مناسبت روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی

هشتم تیر ماه بیانگر رسالت همه نهادهای برخاسته از ملت و دولت اعم از دستگاههای ذیربط دولتی و انجمن ها و جمعیتهای مردمی، برای تلاش در جهت کاستن از آلام و رنجهای بیشمار جسمی و روحی مصدومین عزیز شیمیایی و خانواده ها و بازماندگانشان است.

انجمن بین المللی دیدبان عدالت در بیست و ششمین سالگرد بمباران شیمیایی مردم بی دفاع شهرهای مرزی غرب و جنوب ایران اسلامی، ضمن گرامی‌داشت ياد و خاطره همه شهيدان و جانبازان شيميايي مراتب همدردي عميق خود را با اين عزيزان و خانواده‌هاي معظم آن‌ها اعلام می¬دارد.

هشتم تیر ماه از سویی يادآور خوي غيرانساني دولت‌هاي مستكبر غربي بخاطر حمايت همه‌جانبه از رژيم بعث عراق و 

شخص صدام حسین در استفاده از سلاح‌هاي شيميايي عليه رزمندگان و نيز شهروندان غيرنظامي بخصوص در منطقه سردشت است و از سوی دیگر بیانگر رسالت دولت و ملت و همه نهادهای برخاسته از آنها اعم از دستگاههای ذیربط دولتی و انجمن ها و جمعیتهای مردمی، برای تلاش در جهت کاستن از آلام و رنجهای بیشمار جسمی و روحی مصدومین عزیز شیمیایی و خانواده ها و بازماندگانشان است.

جمهوري اسلامي ايران بزرگترين قرباني كاربرد سلاح‌هاي شيميايي در جهان است و چندين هزار شهيد و دهها هزار مصدوم نتيجه استفاده گسترده سلاح‌هاي شيميايي اهدايي دولت‌هاي غربي به رژيم صدام عليه جمهوري اسلامي ايران است و مردم ايران اقدامات غير بشردوستانه رژيم بعث عراق در استفاده از سلاح‌هاي شيميايي و نيز اقدامات غير انسان دوستانه كشورهاي حامي صدام به ويژه كشورهاي غربي در تجهيز ارتش صدام حسين به سلاح‌هاي شيميايي را هرگز فراموش نخواهند کرد.  

بر اساس مقررات معاهده منع سلاح‌هاي شيميايي، سال 2012 مهلت نهايي انهدام سلاح‌هاي شيميايي، توسط كشورهاي دارنده اين نوع تسليحات بود. ايالات متحده آمريكا بعنوان بزرگترين دارنده سلاح‌هاي شيميايي كه خود عضو كنوانسيون منع 

سلاح‌هاي شيميايي است، با عدم اجراي اين تعهد، معاهده سلاح‌هاي شيميايي را به صورت صريح و آشكار نقض كرده است. رژيم صهيونيستي نيز با ممانعت از نظارت های قانونی سازمان‌هاي بين‌المللي بر تأسيسات شيميايي خود، بيش از پيش نگرانی های موجود را درخصوص توسعه اين سلاح‌ها افزايش داده است. بي‌ترديد زرادخانه‌هاي شيميايي كشورهاي دارنده سلاح‌هاي شيميايي به منزله تهديد جدی صلح و امنيت پایدار بين‌المللي و به نوعي استمرار رعب و وحشت نسبت به استفاده یا تهديد به استفاده از سلاح‌هاي شيميايي در جهان است.

انجمن بین المللی دیدبان عدالت از سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي (opcw) به طور جدي درخواست دارد تا در جهت تحقق نهايي اهداف معاهده مذكور از جمله حذف كليه سلاح‌هاي شيميايي در جهان، تلاش جدي خود را معمول نماید. همچنين 

سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین نهاد صلاحیت دار مي‌بايست به نوبه خود در جهت ايجاد جهان عاري از سلاح‌هاي كشتار جمعي از جمله سلاح‌هاي شيمیايي تلاش ویژه ای را بعمل آورد.

انجمن از همه اندیشمندان، روشنفکران، آزادیخواهان و سازمانهای غیردولتی مدافع حقوق بشر در اقصی نقاط جهان می خواهد با اقدامات و پیگیریهای خود در جهت منع استفاده از سلاحهای ضد بشری شیمیایی تلاش مجدانه نموده و برای جلوگیری از تولید و  استفاده از این نوع سلاحها هرگونه تمهید لازم را اتخاذ نمایند.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

بیانیه انجمن بین المللی دیدبان عدالت به مناسبت روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی

هشتم تیر ماه بیانگر رسالت همه نهادهای برخاسته از ملت و دولت اعم از دستگاههای ذیربط دولتی و انجمن ها و جمعیتهای مردمی، برای تلاش در جهت کاستن از آلام و رنجهای بیشمار جسمی و روحی مصدومین عزیز شیمیایی و خانواده ها و بازماندگانشان است.

انجمن بین المللی دیدبان عدالت در بیست و ششمین سالگرد بمباران شیمیایی مردم بی دفاع شهرهای مرزی غرب و جنوب ایران اسلامی، ضمن گرامی‌داشت ياد و خاطره همه شهيدان و جانبازان شيميايي مراتب همدردي عميق خود را با اين عزيزان و خانواده‌هاي معظم آن‌ها اعلام می¬دارد.

هشتم تیر ماه از سویی يادآور خوي غيرانساني دولت‌هاي مستكبر غربي بخاطر حمايت همه‌جانبه از رژيم بعث عراق و 

شخص صدام حسین در استفاده از سلاح‌هاي شيميايي عليه رزمندگان و نيز شهروندان غيرنظامي بخصوص در منطقه سردشت است و از سوی دیگر بیانگر رسالت دولت و ملت و همه نهادهای برخاسته از آنها اعم از دستگاههای ذیربط دولتی و انجمن ها و جمعیتهای مردمی، برای تلاش در جهت کاستن از آلام و رنجهای بیشمار جسمی و روحی مصدومین عزیز شیمیایی و خانواده ها و بازماندگانشان است.

جمهوري اسلامي ايران بزرگترين قرباني كاربرد سلاح‌هاي شيميايي در جهان است و چندين هزار شهيد و دهها هزار مصدوم نتيجه استفاده گسترده سلاح‌هاي شيميايي اهدايي دولت‌هاي غربي به رژيم صدام عليه جمهوري اسلامي ايران است و مردم ايران اقدامات غير بشردوستانه رژيم بعث عراق در استفاده از سلاح‌هاي شيميايي و نيز اقدامات غير انسان دوستانه كشورهاي حامي صدام به ويژه كشورهاي غربي در تجهيز ارتش صدام حسين به سلاح‌هاي شيميايي را هرگز فراموش نخواهند کرد.  

بر اساس مقررات معاهده منع سلاح‌هاي شيميايي، سال 2012 مهلت نهايي انهدام سلاح‌هاي شيميايي، توسط كشورهاي دارنده اين نوع تسليحات بود. ايالات متحده آمريكا بعنوان بزرگترين دارنده سلاح‌هاي شيميايي كه خود عضو كنوانسيون منع 

سلاح‌هاي شيميايي است، با عدم اجراي اين تعهد، معاهده سلاح‌هاي شيميايي را به صورت صريح و آشكار نقض كرده است. رژيم صهيونيستي نيز با ممانعت از نظارت های قانونی سازمان‌هاي بين‌المللي بر تأسيسات شيميايي خود، بيش از پيش نگرانی های موجود را درخصوص توسعه اين سلاح‌ها افزايش داده است. بي‌ترديد زرادخانه‌هاي شيميايي كشورهاي دارنده سلاح‌هاي شيميايي به منزله تهديد جدی صلح و امنيت پایدار بين‌المللي و به نوعي استمرار رعب و وحشت نسبت به استفاده یا تهديد به استفاده از سلاح‌هاي شيميايي در جهان است.

انجمن بین المللی دیدبان عدالت از سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي (opcw) به طور جدي درخواست دارد تا در جهت تحقق نهايي اهداف معاهده مذكور از جمله حذف كليه سلاح‌هاي شيميايي در جهان، تلاش جدي خود را معمول نماید. همچنين 

سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین نهاد صلاحیت دار مي‌بايست به نوبه خود در جهت ايجاد جهان عاري از سلاح‌هاي كشتار جمعي از جمله سلاح‌هاي شيمیايي تلاش ویژه ای را بعمل آورد.

انجمن از همه اندیشمندان، روشنفکران، آزادیخواهان و سازمانهای غیردولتی مدافع حقوق بشر در اقصی نقاط جهان می خواهد با اقدامات و پیگیریهای خود در جهت منع استفاده از سلاحهای ضد بشری شیمیایی تلاش مجدانه نموده و برای جلوگیری از تولید و  استفاده از این نوع سلاحها هرگونه تمهید لازم را اتخاذ نمایند.