چنانچه به مقوله عدالت و مقابله با ظلم، تبعیض و بی عدالتی علاقمند هستید و یا مایلید در این زمینه وقت مشخصی را اختصاص داده و بصورت داوطلبانه فعالیت نمائید می توانید پس از مطالعه مرامنامه و سوگندنامه انجمن، با تکمیل اطلاعات زیر به انجمن بین المللی دیدبان عدالت بپیوندید.

 

مرامنامه انجمن بین المللی دیدبان عدالت

ما معتقدیم:
1) عدالت خواهی و عدالت یاری مرز جغرافیایی، نژادی و جنسیتی ندارد و همه انسانها در سپهر عدالت برابرند.
2) برای تحقق عدالت عالیترین راه ممکن تمسک به دستورات الهی است.
3) عدالت بدون معنویت قابل تشخیص و تحقق نبوده و معنویت بدون عدالت قابل توسعه نیست.
4) مبارزه با ستم ، تبعیض و بیداد و تلاش برای استقرار عدالت تکلیف الهی ، آرمانی و انسانی ماست.
5) بزرگترین ستم بر بشریت، حاکمیت نظام  های غیرپایبند به اصول و کرامت انسانی بوده  و نفی آن وظیفه همگانی ماست.
6) اجرای عدالت، مجری و دیدبان عادل و آ گاه می خواهد  و تحقق آن نیازمند همیاری مادی و معنوی ماست.

سوگندنامه

اینجانب بعنوان عضو جدید انجمن  بین المللی دیدبان عدالت  به خدای متعال سوگند خورده  و پیمان می بندم که با استعانت از ذات اقدس الهی و بر مبنای آموزه های ادیان ابراهیمی  در جهت ترویج اندیشه  عدالت در جهان، برپایی  عدالت و استقرار صلح پایدار برای تمامی جوامع بشری، بی وقفه تلاش نموده  و  در جهت مقابله با هرگونه ظلم  و تبعیض  و پشتیبانی و دفاع از مظلومان و مستضعفان جهان همگام با دیگر اعضاء در چارچوب اساسنامه انجمن اهتمام ورزم.

 

 

  • No TypoScript settings given. Admin, did you already include the "Main" static template?

فرم

فرم ثبت
وضعیت تأهل
در چه حوزه ای تمایل به همکاری با انجمن را دارید؟
captcha