اهداء کارت هدیه به مناسبت سال نو

خیرین گرامی و همراهان محترم موسسه بین المللی دیدبان عدالت.
باتوجه به نزدیک شدن سال نو، قصد داریم برای 14 خانواده تحت پوشش موسسه ، 14 کارت هدیه 300 هزار تومانی جهت کمک هزینه مخارج سال نو تهیه و به آنها اهداء کنیم. 
عزیزانی که تمایل دارند در این امر- به هر میزان- مشارکت کنند لطفا کمک های خود را به شماره کارت موسسه نزد بانک پاسارگاد واریز نمایند.
5022297000017397