کارگروه رسانه در چاه علیشاه

کارگروه رسانه، در کنار انعکاس فعالیت‌های داوطلبان قرارگاه آماج در رسانه‌های مجموعه، مسئولیت دیگری را هم بر عهده داشت و آن بحث مطالبه گری کاستی های روستا و بازتاب آن در رسانه های کشور بود. کمبودهایی که برای اهالی روستا مشکل آفرینند و معضلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... به دنبال دارند. تولیدات این کارگروه در سه مرحله انجام شد.

قبل از سفر تعداد 20 استوری و 10 پست شامل 4 کلیپ در مجموع به مدت 4 دقیقه و 30 ثانیه، یک پوستر و 13 فریم عکس منتشر شد.

در طول سفر 1856 فریم عکس، 2 روایت نوشت از سفر، 6 ساعت و 25 دقیقه فیلم و35 دقیقه استوری منتشر شد.

بعد از سفر تا کنون، 8 استوری، 15 پست شامل 61 فریم عکس و 4 عدد فیلم به مدت مجموع 3 دقیقه و 30 ثانیه منتشر شده است.