مورد72-نذرکتاب

پویش نذر کتاب

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی برآنیم با همدلی و همراهی همدیگر سه سری مجموعه کتاب " فرهنگنامه کودکان و نوجوانان" را به فرزندان عزیز میهن مان در مدارس منطقه محروم جنوب کرمان هدیه کنیم.

شما می توانید با همراهی ما در پویش نذر کتاب ، دانایی را به فرزندان عزیز ایران زمین هدیه دهید.

قیمت هر سری از این کتاب : 2.220.000 تومان میباشد.

جمع مبلغ موردنیاز : 6.660.000 تومان

شماره کارت موسسه بین المللی دیدبان عدالت جهت واریز محبتهای شما و مشارکت در این پویش علمی :

بانک پاسارگاد :   5022297000004353