110 بسته مواد غذایی به خانواده های نیازمند اهدا شد

110 بسته مواد غذایی در طرح "یا کریم های رمضان" به دست خانواده های نیازمند رسید.

قرار بود در  طرح "خیریه یا کریم های رمضان" با همکاری شما همراهان همیشگی موسسه بین المللی دیدبان عدالت  110 بسته مواد غذایی به خانواده های محروم، نیازمند و آسیب دیده اهدا کنیم.هزینه هر بسته مواد غذایی 100هزار تومان و شامل برنج، روغن ، ماکارانی، تن ماهی ، قند، شکر، خرما وپنیر بود که به برکت سخاوت و بخشندگی شما عزیزان این بسته ها تهیه شد و در اختیار بخشی از محرومان قرار گرفت. امید است تا در سال های آتی بتوانیم با همراهی شما عزیزان این طرح را گسترش دهیم و خانواده های بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم.